CA

Operacions estadístiques

Consulteu les dades de les operacions estadístiques del Consell de Mallorca

Des d’aquest lloc podeu accedir a les operacions estadístiques del Consell de Mallorca i dels seus organismes autònoms incloses al Programa Anual d’Estadística que desenvolupa el Pla d’Estadística 2018-2021 de les Illes Balears.

Aquestes dades es publiquen amb la finalitat d’oferir a la ciutadania estadístiques fiables que aportin informació fonamental per conèixer realment el territori i les activitats que s’hi desenvolupen i imprescindible a l’hora d’analitzar o d’emprendre qualsevol tipus d’actuació referent a les demandes i les potencialitats dels diversos àmbits que defineixen l’economia o la societat de Mallorca.

Els departaments i els serveis responsables recullen la informació que s’ofereix i la publica l’Oficina de Responsabilitat Social del Consell de Mallorca.